Maraþ halký da yana yana ön olur
Her sineði de bir alýcý kurt olur
Ben gidersem yüreðine dert olur
Gardaþ kalk gidelim sýlaya doðru
Anama doðru babama doðru
Yoldaþ kalk gidelim canana doðru

Maraþ halký da yana yana ön olsun
Her sineði bir alýcý kurt olsun
Böyle memlekete düþmaným varsýn
Sýla da bir gurbet el de bir bana
Yavru bir bana gardaþ bir bana

Anam tüfeðini de direðe asar
Bacým tabancaný da baðrýna basar
Anaya bacýya gardaþ mý küser
Kalk gardaþ gidelim sýlaya doðru
Anama doðru Sunama doðru
Kalk gardaþ gidelim de canana doðru

Gardaþ o daðlarda daðlarýn mý var
Ah çekip ardýndan aðlarýn mý var
Sanki mor çubuklu baðlarýn mý var
Sýla da bir gurbet el de bir bana
Gardaþ bir bana caným bir bana
Sýla da bir gurbet el de bir bana