Bir meclise mihman oldum
Rastlamadým bir yarana
Ne acayip döndüm kaldým
Taþ atarlar yalvarana

Meclisin yapýsý güzel
Koltuðu kapýsý güzel
Dýþarda hepsi güzel
Ýçerde kýran kýrana

Sandým ki bir savaþ yeri
Adam çatlar diri diri
Deki bana hey serseri
Niye girdin bu borana

Kimi kimine baðýrýr
Biri kaçar beþi vurur
Kýzan bir tekme savurur
Yanda uyuyup durana

Görülmemiþ böyle uçar
Dokunulmaz zehir saçar
Hak’ký inkar eder kaçar
Döner el basar Kuran’a

Der Mahzuni çýkamadým
Bu cümbüþten býkamadým
Kaþý çatýk bakmadým
Kapýda kimlik sorana