Çaðlayanýn alemi
Çaresizin selamý
Metin’im þehit olmuþ
Kana batmýþ kalemi

Yaz Metin’im gene yaz
Yüreciðin var olsun
Sana vuran zalimin
Kolu kökten kýrýlsýn

Panzer gelir uzaktan
Düdügün çala çala
Metin’im can veriyor
Gözleri dola dola

Yaz Metin’im haberin
Artýk olan oldu de
Vay benim memleketim
Bak kimlere kaldý de

Mahzuni yanar aðlar
Eli kalem tutana
Hani söz vermiþtiniz
Ankarada yatana

Yaz Metin’im haberin
Yüreciðin var olsun
Sana vuran zalimin
Eli kolu kýrýlsýn