Dünya dedikleri mezarlýk imiþ
Bilmem ki ne zaman güldürür beni
Bir çiçeðim derdim dostluk baðýnda
Eser cahilin rüzgarý soldurur beni

Tükenmez dünyanýn kara kedisi
O’nun için bitmez gönlümün yasý
Výz gelir cahilin dedikodusu
Ne korkutur ne de yýldýrýr beni

Ayýptýr Mahzuni kýlýçla kama
Ýnsan olan insan kýyar mý cana
Cehennem kükrese korkmazdým ama
Dostun bir tek acý sözü öldürür beni