Mini etekli kýzýmýz
Sokak sokak düðün ister
Kalça göster göðüs göster
Mini etekli kýzýmýz

Terbiyesi bulutlarda
Hayalleri umutlarda
Babasý aç kendi darda
Mini etekli kýzýmýz

Zaten bizim hayat mini
Avrupa’ya gitti ünü
Kime sattýn arý dini
Mini etekli kýzýmýz

Soytarý mý sosyete mi
Biz mi deli siz öte mi
Mini tahsil Fakülte mi
Mini etekli kýzýmýz

Kýz anaya benzemez mi
Ýnsan gibi gezemez mi
Þu entari uzamaz mý
Mini etekli kýzýmýz

Mahzuni yoldan çýkamaz
Sana bu þekil bakamaz
Terbiyeni halk yýkamaz
Mini etekli kýzýmýz