Bu ne biçim adelettir
Öldürecek zam fakiri
Açlýk en büyük lanettir
Öldürecek zam fakiri

Dert mi yesin fakir hamal
Aman paþam bu nasýl hal
Boynunuzdan gitmez vebal
Öldürecek zam fakiri

Fakir kimden alsýn murat
Karný açtýr asýk surat
Senin karnýn toktur kýr at
Öldürecek zam fakiri

Zam zengine dokunmaz ki
Zerrece içi yanmaz ki
Böyle millet uyanmaz ki
Öldürecek zam fakiri

Kimi duldur kimi yetim
Öyle büyüktür milletim
Taraf tutuyorsam itim
Öldürecek zam fakiri

Mahzuni bu dertler derin
Aferin bey’ler aferin
Vay haline vay köylerin
Öldürecek zam fakiri