Elim kolum kelepçeli
Oy babo oy oy
Koltuk yumuþak aga deli
Vay babo vay vay

Ýnsan ol bilime eðil
Ýnsan gibi her þeyi bil
Rezil olan þehir deðil
Köy babo köy köy

Cehalet aklým uçurdu
Beni yerlere geçirdi
Muhtar anamý kaçýrdý
Duy babo duy duy

Bu yol böyle gide gide
Yerimiz yoktur dünyada
Kimi hoca kimi dede
Say babo say say

Yýkýlacak yanlýþ giden
Bu iþin nedeni neden
Ýnsanlýðý insan eden
Huy babo huy huy

Gel Mahzuni çaðlayalým
Yönü dosta baðlayalým
Dövdün bari aðlayayým
Oy babo oy oy