Öyle bir zamana geldik
Küfrün adý iman oldu
Doðru dürüst gider iken
Hakkýn yolu duman oldu

Koyun sesi kurdun sesi
Bir çýkýyor neyin nesi
Adamýn adam sevmesi
Geçti hayli zaman oldu

Dost rüzgarý kesti hýzý
Okþadý gitti camýzý
Daha dünün suratsýzý
Þimdi kaþý keman oldu

Irgat koþar ekmek zalým
Ele geçmez de bakalým
Der Mahzuni benim halim
Korkuyorum yaman olur