Bana dönek demiº itin birisi
Açığım neymiº sor hele hele
Eli çatlamamıº ayı irisi
Gel bizim köylerde dur hele hele

Bir yığın kitabı yığmıº önüne
Sinek konsa korkar tatlı canına
Hipi yosmasını almıº yanına
Pehlivanlık yapar gör hele hele

Köylüden yanadır toprak görmemiº
Viskiden gayriye dudak sürmemiº
Ömür boyu serçe bile vurmamıº
Ordu yıkacakmıº ker hele hele

Yiğittir ölüsü dağlarda kalan
Yiğittir yiğidin öcünü alan
Soytarıdan yiğit olur mu ulan
Sen bizim dağlara gir hele hele

Bu herifin önü sonu ayandır
Anlayana benim sözüm beyandır
Senden korkan hayvan oğlu hayvandır
Gel de Mahzuni’yi vur hele hele