Dostlar böyle kardaº düºman baºına
Babamın baºına belasın Salman
Tarlayı tapu’yu düºeºe verdin
Kumar gecesinde ölesin Salman

Yetmiºlik anamın gırtlağın tuttun
Beº kardeºin bütün hakkını yuttun
Doğduğumda beni bir kıza sattın
Bu dünya da evsiz kalasın Salman

Babam’ın gözü kör yüzleri soldu
Salman’ın elinde çilesi doldu
Satmadık dört çocuk bir inek kaldı
Yürü Allah’ından bulasın Salman

Mahzuni ªerif’ im yapanlar çeksin
Ağlasın gözlerin yaºların aksın
Zalimin elinden haklılar gelsin
Sen de çok çileler bulasın Salman