Karlý daðlar kara bulut içinde
Yaylasý hüzünlü yöresi bir hoþ
Sevdalý yolcular umud içinde
Hayalin düðünü töresi bir hoþ

Han sarhoþ hancý sarhoþ
Yolda yabancý sarhoþ
El çek tabip gönlümden
Ýçimdeki sancý sarhoþ

Bahar gelmiþ Nurhak daðý otlanmýþ
Bizim evde bayram günü kutlanmýþ
Obalar daðýlmýþ dostlar yadlanmýþ
Eyvah! ayrýlýðýn yaresi bir hoþ

Mahzuni yýldýzým aylar içinde
Baðlanmýþým zülfü yaylar içinde
Yüzemez yunuslar çaylar içinde
Deniz vurgunun yaresi bir hoþ