Sana Hasret Sana Vurgun Gönlümüz
Neredesin Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost
Bu Gemi Bu Karadeniz
Sarý Saçlým Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Ararým Ýzini Dolmabahçeden
Bir Daha Dönmezmi Bu Yola Giden
Ýçimde Sen, Gözümde Sensarý Saçlým Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Kurban Olam Yürüdüðün Yollara
Kara Peçe Yakýþmýyor Kullara
Uyan Bak Bizim Hallara
Sarý Saçlým Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Bulutlar Terinden, Daðlar Kokundan
Sarhoþtur Sevdiðim Mahsuni Bundan
Bir Daha Gel, Gel Samsundan
Sarý Saçlým Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost