Duyun insanlar duyun
Satýlýyor Berçenek
Berçenek benim köyüm
Satýlýyor Berçenek

Aslanlar hep yiyor et
Hangi derde diyem evet
Bize baksýn hükümet
Satýlýyor Berçenek

Bizi korusun hükümet
Satýlýyor Berçenek

Çoluk çocuk daðýlacak
Yoksullar boðulacak
Bilmem ki halim ne olacak
Satýlýyor Berçenek

Elbistanlý çýktý daða
Baktým bahçeye baða
Alýr köyümü aða
Satýlýyor Berçenek

Yüreðim yaralýdýr
Bilmem aðam nerelidir
Kul Mahzuni oralýdir
Satýlýyor Berçenek