Elli yaºta bu ne hal
Daha ne Selim
Bir kız almıºsın aptal
Daha ne Selim
Çiftliğinde kırk kahyalar
Sana gelme mi yahya’lar
Selim Selim Selim Selim

Ceyhan suyu ters akmaz
Daha ne selim
Afºin ovasın yıkmaz
Daha ne Selim
Beº yıl daha geçince de
Bu kız yüzüne bakmaz da
Selim Selim Selim Selim

Azraile gitmiºsin
Daha ne Selim
Rüºvet teklif etmiºsin
Daha ne Selim
Bir köyün merasını
Malın diye satmıºsın da
Selim Selim Selim Selim

Mahzuni der kim oldum
Daha ne Selim
Mevsim degiºti de soldun
Daha ne selim
Bu iºin en sonunda da
Ahu dudu yedin belanı buldun
Selim Selim Selim Selim