Seyyah oldum pazar pazar dolaþtým
Bir tüccara satamadým ben beni
Koyun oldum kuzum ile meleþtim
Bir sürüye katamadým ben beni
Ben beni kendimi canýmý özümü

Dostlar beni bir kazana kodular
Kýrk yýl yandým daha çiðdir dediler
Ölçeðimi gram gram yediler
Bir kantarda tartamadým ben beni
Ben beni kendimi canýmý özümü

Deli gönlüm aktý gitti engine
Çok boyandým çok çiçekler rengine
Bir Mahzuni demiþ oldum kendime
Olmaz olsun atamadým ben beni
Ben beni kendimi canýmý özümü