Allah Allah dost diyerek
Koþtuk Sivas ellerine
Halk türküsü söyleyerek
Coþtuk Sivas ellerinde

Dýþarda tekbir sesliler
Ýçerde kara yaslýlar
Tüm Sivas’ýn suçu yoktur
Ama yaktý Sivaslýlar

Madýmak’ta þimsek çaktý
Alevler göklere çýktý
Kime kýzdý, kimi yaktý
Þaþtýk Sivas ellerinde

Dýþarda tekbir sesliler
Eli sopalý fesliler
Müslüman kaný helal mi
Ama yaktý Sivaslýlar

Alev kapladý yanýmýz
Hak’ka ulaþtý canýmýz
Ateþle yandý tenimiz
Taþtýk Sivas ellerinde

Dýþarda tekbir sesliler
Eli kanlý iffetsizler
Ýnsan kýyar mý insana
Yazýk yaktý Sivaslýlar

Devlet baba, devlet baba
Ne kötülük ettik sana
Döne döne yana yana
Piþtik Sivas ellerinde

Mahzuni tekbir sesliler
Ýçerde yanýyor canlar
Þeriatýn içtiði kanlar
Bileniyor tüm insanlar
Tüm Sivas’ýn suçu yoktur
Ama yaktý Sivaslýlar

Sivastan göklere uçtuk
Gönlümüz Hak’ký diler
Alevlerle kucaklaþtý
Muhlis’ler Nesimi’ler
Yýldýz daði toz dumanlý
Yollarýmýzý tutmayýn
Biz bu yolun son yolcusu
Siz bizi unutmayýn
Bu yol çok yolcular gördü
Gültekin’ler Gülsüm’ler
Biz hak’ký severek öldük
Sevmeyenler ne bilsinler
Verdiðiniz bu duman
Sanma ki bizi boðar
Bir Pir Sultan kurban olur
Yüzbin Mahzuni doðar
Yüzbin Mahzuni doðar