Ey Arapça okuyanlar
Allah Türkçe bilmiyor mu
Ýngilizce Fransýzca
Bize hitap kýlmýyor mu

Çalýþanlar geri kalmaz
Çalýþmayan bir halt bilmez
Yalnýzca fikirler ölmez
Peygamberler ölmüyor mu

Bizimdir bu bahçe, baðlar
Bizimdir bu yeþil daðlar
Caný sað olsun softalar
Ayakkabý çalmýyor mu

Dost gezer dostluk baðýnda
Biz olur bizlik daðýnda
Gavurun Merih çaðýnda
Alem bize gülmüyor mu

Bir bülbül getirmez yazý
Yalnýzca bülbül avazý
Mahzuni korkmadan sazý
Kainat’a çalmýyor mu