Bizden selam olsun Süleyman beye
Bize içi dýþý görülmelidir
Kanýnan boðuyor gardaþ gardaþý
Bizzat kendisinden sorulmalýdýr

Biz balýk degiliz bizi yutmasýn
Önümüze kalkan kýlýç tutmasýn
Anadolu derler sakýn çatmasýn
Aklý baþlarýna derilmelidir

Bizim atlar kýr beygire benzemez
Daðda gezer denizlerde yüzemez
Unutmasýn çakal aslan ezemez
Bizde sivri burun kýrýlmalýdýr

Bana bu illerde Mahzuni derler
Fukarayý sever er oðlu erler
Babasýnýn malý deðil bu yerler
Ýnsanca bir düzen kurulmalýdýr