Bir gerçek yalaným vardýr erenler
Anam yeni gelin oldu duydun mu
Bir gasavet aldý babamý
Düðününde davul çaldý duydun mu

Bizim köy’e kabak ektik dut bitti
Yeþil yapraðýnda develer öttü
Dört boynuzlu koç’lar doðuma yattý
Ýkiz ikiz kurtlar geldi duydun mu

Semer vurduk serçe’lerin eðnine
Balýðý bezirgan yaptýk yanýna
Ramazan Aga’nýn girdik kanýna
Aklýmýzý Bayram aldý duydun mu

Senem kadýn sekseninde doðurdu
Doðan çocuk mama diye baðýrdý
Bitirdi de altý kova yoðurdu
Bir dakka uykuya daldý duydun mu

Keban’a göl yaptýk daglar sulandý
Bütün Edirne’de baðlar sulandý
Karadeniz bir sinekten bulandý
Çoþtu Akdeniz’e doldu duydun mu

Mahzuni der iþte böyle halimiz
Avrupa’ya köprü olur dilimiz
Arada sýrada hortlar ölümüz
Her biri bir makam çaldý duydun mu