Ben gelirken beyaz karlar yaðmýþtý
Düz ovayý kara duman boðmuþtu
Rahat olanlara güneþ doðmuþtu
Hasret ile iki gözü dolan var

Çok azaldý kýzýlýrmak ceyhanlar
Kokmaz oldu lale sümbül reyhanlar
Birbirini sevmez oldu insanlar
Ne yazýk ki öldüren var ölen var

Mahzuni’yim alýn teri yemedim
Ömrümde haksýza haklý demedim
Benim türkiyelim benim memedim
Türkiye’den dolu dolu selam var