Gene bugün baþým duman
Kara düzen vermez aman
El mi yaman bey mi yaman
Vah bu halim ne olacak

Dert baþýmda kucak kucak
Bu devran kime kalacak

Doðru söze gel de kandýr
Gönlüm yara beynim sancýr
Elim zincir dilim zincir
Vah bu halim ne olacak

Dert baþýmda kucak kucak
Bu dünya kime kalacak

Þu bizim daðlar ovalar
Baþý karlý Binboða’lar
Felek peþimden kovalar
Vay bu halim ne olacak

Dert baþýmda kucak kucak
Bu dünya kime kalacak

Mahzuni’yim baþým darda
Ýnilerim orda burda
Ata binen Üsküdar’da
Vay bu halim ne olacak

Dert baþýmda kucak kucak
Bu dünya kime kalacak