Avcý vurdu sanma onu
Diri daha diri daha (Vallahi billahi)
Dert baþýmda grup grup
Biri daha biri daha

Yaram çoktur ellemeyesin
Tabipleri yollamayasýn
Sen bizi kör bellemeyesin (Hey dost hey can)
Beri bak ha beri bak ha (Vallahi billahi)

Sürdü köyün merasýný
Kurmak için binasýný
Yola gömdü anasýný (Hey can hey can)
Kerim Aða Kerim Aða (Vallahi billahi)

Mahzuni döker yaþýný
Bilir yaren yoldaþýný
Birgün kýrarlar baþýný (Hey can hey can)
Yarý þaka yarý maka