Vay göresim geldi Berçenek seni
Dumanlý dumanlý oy bizim eller
Aktý gözüm yaþý oldu bir çanak
Dumanlý dumanlý oy bizim eller
(Otursam aðlasam delidir derler)

Bizim elin yiðitleri bol olur
Çalar davullarý dizgin dol’olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlý dumanlý oy bizim eller
(Otursam aðlasam delidir derler)

Mahzuni Þerif’im oy beni beni
Haný ya ikrarsýz ikrarýn hani
Oy göresim geldi suna boylum seni
Dumanlý dumanlý oy bizim eller
(Otursam aðlasam delidir derler)