Dön dön ne gezersin
Bu daðlarda deli memo
Yorulmuþ kuþa benzersin
Kanadý yaralý memo

Bu düzen böyle kurulmuþ
Bu yola giden yorulmuþ
Doðduðu yere kýrýlmýþ
Bilmem ki nereli Memo
Saçlarý hareli Memo

Uydu uydu kime uydu
Havadan bir ses mi duydu
Daha dün bizim köylüydü
Þimdi de Koreli Memo

Bu düzen böyle kurulmuþ
Bu yola giden yorulmuþ
Duydu göðsünden vurulmuþ
Ah nasýl yaralý Memo
Vah bahtý karalý memo

Der Mahzuni vara vara
Vardýk gördük dalavara
Bey saraya sen davara
Kýrmýzý bereli Memo
Saçlarý hareli Memo
Gönlünden yaralý Memo
Dertleri sýralý Memo
Kaderi karalý Memo

Bu düzen böyle kurulmuþ
Bu yola giden yorulmuþ
Parmak izleri sorulmuþ
Günahi sýralý Memo
Kaderi karalý Memo