Bahar gelir lale sümbül açýnca
Boz bulanýr eðri söker yaylalar
Bizim eller Binboða’ya göçünce
Bostan bellerine çöker yaylalar

Bocer’in düzlüðü Ýncin ovasý
Hani Berçenek’in yiðit babasý
Baþý melül melül tuzlu kayasý
Yiðidin kahrýný çeker yaylalar

Bizim yaylalarýn karý tükenmez
Aþ’retin aþ’rete þeri tükenmez
Koca Elbistan’ýn eri tükenmez
Haziranda çelik büker yaylalar

Mahzuni Þerifim hey gibi lalem
Mevlam nasip eyle yaylada ölem
Cerit Daðlarýndan Maraþ’a selam
Mahzuni gözyaþýn döker yaylalar