Her yaný barut kokuyor
Yazýk oldu dünyamýza
Sularý zehir akýyor
Yazýk oldu dünyamýza
Yazýk yazýk yazýk dünyaya

Þu daðlarý erittiler
Denizleri çürüttüler
Tüm yeþili kuruttular
Yazýk oldu dünyamýza
Yazýk yazýk yazýk dünyaya

Mahzuni söyle sözünden
Sýnýrsýz dünya özünden
Ayrý ayrý ýrk yüzünden
Yazýk oldu dünyamýza
Yazýk yazýk yazýk dünyaya