Yaºamaya geldim ben de dünyaya
Elimden kolumdan bağlama beni
Komºular gidiyor yıldıza aya
Dağların baºında eyleme beni

Körpecik aklını kandırma boºa
İnsanlar benzemez beyinsiz kuºa
Avareyim diye deme sen maºa
Bir dilim ekmeğe dağlama beni

Mahzuni nedendir geri kaldığın
Kulların sırtından çalın aldığın
Allah bilir kimin nasıl olduğun
Hastayım götürün sağlama beni