Ýnce bir kar yaðar
Fakirlerin üstüne
Neden felek inanmýyor
Fukaranýn sözüne

Öldük öldük biz açlýktan
Yapma aðam n’olur n’olur
Adam mý ölür okul olunca
Yol yapýlýnca çeþme olunca
Kendin bulunca n’olur n’olur

Sen anadan ben babamdan
Aga doðmadýk dostum
Gel beraber yasayalým
Sanma ki sana küstüm

Yandýk yandýk öldük öldük
Biz açlýktan
Yapma beyim n’olur n’olur n’olur
Adam mý ölür yol yapýlýnca
Okul olunca çeþme yapýnca
Doktor gelince mühendis gelince
N’olur n’olur n’olur

Ýstanbul’un benzemiyor neden o Urfa’lara
Bir de sizler gelin bakýn þu çamurlu yollara
Acýdýr ki bu yüzyýlda düþtük biz ne hallara
Ýþte durum iþte yorum kýzma beyim n’olur

Öldük öldük biz açlýktan
Yapma agam n’olur
Adam mý ölür asfalt olunca
Yol düzelince
Saðlýk gelince
Okul olunca
Ýnsan gülünce
Dost sevinince
N’olur n’olur n’olur

Mahzuni’yim duyun artýk þu haykýran sesimi
Okuyun tarihi görün insanlýðýn hasýný
Birgün siz de görürsünüz dünyanýn gidiþini
Ýþte yaþam iþte insan iþte doða gör bunu n’olur

Bizler gördük yapma agam n’olur
Adam mý ölür insan sevince
Karýn doyunca
Saðlýk olunca
Paylaþýlýnca
Doktor gelince
Yol yapýlýnca
N’olur n’olur n’olur