Yürü bre Osmanlýnýn ovasý
Daðlarýna çadýr kurulur bir gün
Kolay mý daðýtmak yiðit yuvasý
Bunlarýn hesabý sorulur bir gün

Kapýsý uþaklý beyler nicoldu
Yeyip de içtiðin köyler nicoldu
Omuzunda oklar yayalay nicoldu
Korkarým ki yaylar gerilir bir gün

Aðlama Mahzuni yiðit ol nolur
Her akþamýn sonu sabahla gelir
Sanma ettiklerin yanýna kalýr
Sana da bir çorap örülür bir gün