Yürü bire yürü Mervanýn dölü
Alemi ardýndan güldür de kurtul
Bir gün sorar sana Muhammet-Ali
Adamsan kendini bildir de kurtul

Baþýma belalar getirmedin mi
Gizli gizli ömrüm bitirmedin mi
Köþkünü ben yaptým oturmadýn mý
Bari sarayýmda çýldýr da kurtul

Ben ayrý kalamam gül yüzlü dosttan
Haraç aldýn aðzýmdaki nefesten
Üzülerek yaptým bað ile bostan
Senin gibilere yoldur da kurtul

Bir kara kargasýn gezme bu baðda
Rezil ettin beni senden ziyade
Eðer hýncýn inmediyse dünyada
Mahzuni Þerif ’i öldür de kurtul