Gittim mahkemeye arzuhal için
Bey dedi boynunu büktü yürüdü
Bir küfür yedi ki oldu o biçim
Þey dedi boynunu büktü yürüdü

Çekti topuklarý kahveye vardý
Çürük tabakadan bir tütün sardý
Niceden sonraya garson çaðýrdý
Çay dedi boynunu büktü yürüdü

Babasý yaslandý durdu duvara
Çoban gidiyordu ulu davara
Þöyle döndü baktý apartmanlara
Vay dedi boynunu büktü yürüdü

Gidemedi kaldý kendi yolunda
Kimse yoktu baktý kendi halýna
Velhasýl birkaç beyin dölüne
Bey dedi boynunu büktü yürüdü

Mahzuni gerçegi bulmalý insan
Savaþlar olmasýn dökülmesin kan
Eðitim kültürle uyansýn her can
Aydýnlýk baþýný dikti yürüdü