Öyle bir sülb-i köpeğe çattırdı felek beni
Hak bilir ki her tüyünde yirmi bin ºeytan yatar
Dev halimde kel kirpiye yutturdu felek beni
Burnunda leº kokar itin bıyığı kaytan yatar

Ayrılmaz memusu milletin bir yudumcuk yal için
Ovuºturur pis elini ar’ında duman yatar
Pezevenklik ºiarıdır para için pul için
Avradı yatmasa yere kendisi gene yatar

Böyle edepsiz çığırtkan elinde bir saz gezer
Mızrabında fitne fücur perdesinde kan yatar
Bu doğarken kefereden ebe etmemiº nazar
Nasıl olmuº bu köpekte suret-i insan yatar

Bir bakarsın el göğsünde ºah-ı merdanı anar
Göğsündeki her pamağın altında milcan yatar
Gözlerinin bebeğinde pisliğin mumu yanar
Gönlünde hara yapılmıº her çeºit hayvan yatar

Böyle mülehhez ºerefsiz bulunmaz her toplumda
Yatağında ortağı var kendisi hep yan yatar
Haysiyet neyine gerek zikri fikri dumdumda
Ayağı yerden kalkarken namusu kaygan yatar

Derim ki ey Haydar’ı sevenler koymayın bu züppeyi
Onun kılsız kafasında kaç çeºit mervan yatar
Dost meclisi ahır değil sokmayın adam deyi
Her tüyünde lanet kokar sözünde lanet yatar

Eskaza bir mezarlıktan geçse böyle namussuz
Ağa ölüsüne kadın satmaya plan yapar
Dua biçiminde hesap yapar geçer kaygusuz
Dünyaya geç geldiğine piºman yatar

Ey Mahzuni bu yezidden uzak tut yollarını
Varmak istediğin yolda ol ºah-ı merdan yatar
Yeter ki can ile sev mevlanın kullarını
Bir canını onlara ver uğrunda bin can yatar