Koltuðunda þarap elinde kalem
Koþarak derdini yazdý yýkýldý
Son çamýn dibinde yaptý bir alem
Son yudumdu çekti sýzdý yýkýldý

Vay haline ahvaline
Kül baþýna göz yaþýna Mükremin

Bir mayýsta sol elini kaldýrdý
Derman diye boþ meydana saldýrdý
Kursaðýný joplarýnan doldurdu
Bekçiye polise kýzdý yýkýldý

Koþ boþuna göz yaþýna
Taþ baþýna peþpeþine Mükremin

Der Mahzuni söylemiþtim bin kere
Yýllar yýlý kan akýyor bu dere
Karanlýkta götürdüler bir yere
Kendi mezarýný kazdý yýkýldý

Vay haline ahvaline
Göz yaþýna taþ baþýna Mükremin