Bu uykudan böyle bir ses
Duy uyan etme uyan
Uyku bir can olsa bile
Kýy uyan gardaþ uyan

Uyku tembel niyetidir
Aç gözünü hayat nedir
Gittiðin yol çok kötüdür
Çay uyan halkým uyan

Ateþ düþmüþ döþeðine
Sen gene uyursun gene
Elini vicdan üstüne
Koy uyan nolur uyan

Kazanmadan yemek ayýp
Ýnsan hakký olur kayýp
Tek benim sýrtýmdan soyup
Doy uyan yapma uyan

Uyuyanýn kazancý olmaz
Ýnsana bir vefa gelmez
Bir daha Mahzuni gelmez
Say uyan dostum uyan