Ala gözlü benli dilber
Bir gün gelsen bize doðru
Seni sevdim can u dilden
Çekme kendini naza doðru

Ne pervam var ne de perdem
Sanma beni hali bir dem
Söyler seni teller her dem
Kulak versen saza doðru

Aþýða zülfükar isen
Gülþende güle zar isen
Hakikatli bir yar isen
Ben geleyim size doðru

Gönülleri bir edelim
Gayrileri biz nidelim
Ýkimiz de bir gidelim
Yürüyelim ize doðru

Bir gün için feryadý zar
Bülbül eder her dem seher
Aç sinemi gel gör ne var
Arttý derdim yüze doðru

Kafi derdim bin dert katma
Veysel’i yabana atma
Kerem eyle çok uzatma
Kavuþalým yaza doðru