Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti anam
Acý tatlý zahmetime katlandý
Uçurdu yuvadan yeritti anam

Analarýn hakký kolay ödenmez
Analara ne yakýþmaz ne denmez
Bal uykudan gece kalkar üþenmez
Emzirdi salladý uyuttu anam

Doðurmuþ beni Sivas elinde
Kundak kucaðýnda tarla yolunda
Azýk sýrtýnda orak elinde
Taþlý tarlalarda avuttun anam

Ben yürürdüm anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklardý okþar severdi
Çirkin huylarýmý soyuttun anam

Çocuðudum anam bana ders verdi
Çalýþmamý okumamý ön gördü
Milletine baðlý olda dur dedi
Vatan sevgisini geyittin anam

Tükenmez borcum var anama benim
O’nun varlýðýndan oldu bedenim
Kimi köylü kýzý kimisi haným
Ta ezel tarihte kayýtlý anam

Veysel der koparma anayla baðý
Analar doðurmuþ aðayý beyi
Ýþte budur sözlerimin gerçeði
Öðrettin, okuttun, büyüttün anam