Az giderim uz giderim
Dere tepe düz giderim
Hacý Beye gelin geldim
Gelin geldim kýz giderim

Ayvalý’dan çýktým yayan
Dayan hey dizlerim dayan
Hacý Beye gelin gittim
Uyan Hacý Beyim uyan

Evimizin önü kavak
Kavaktan dökülür uvak
Elim kýna yüzüm duvak
Uyan Hacý Beyim uyan