Aþkýn beni elden ele gezdirdi
Çok dolandým bulamadým eþini
Beni candan usandýrdý bezdirdi
Tuzlu imiþ yiyemedim aþýný

Benim ile gezdin beni arattýn
Beraber oturup beraber yattýn
Türlü türlü güllerinden koklattýn
Aþýk ettin gule bülbül kuþunu

Altmýþ iki yýldýr seni ararým
Tukendi sabrým yoktur kararým
Daða taþa kurda kuþa sorarým
Kimse bilmez hikmetini iþini

Her millete birer yüzden göründün
Kendini sakladýn sardýn sarýndýn
Bu dünyayý sen yarattýn girindin
Her nesnede gösterirsin nakþýný

Görenlere açýk körlere gizli
Kimine göründün oruç namazlý
Veysel’e göründün cilveli nazlý
Tutan býrakýr mý senin peþini