Beni hor görme kardaþým
Sen altýnsýn ben tunç muyum
Ayný vardan varolmuþuz
Sen gümüþsün ben sac mýyým

Ne varise sende bende
Ayný varlýk her bedende
Yarýn mezara girende
Sen toksun da ben aç mýyým

Kimi molla kimi derviþ
Allah bize neler vermiþ
Kimi arý çiçek dermiþ
Sen balsýn da ben çeç miyim

Topraktandýr cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiþ yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum

Tabiata Veysel aþýk
Topraktan olduk kardaþýk
Ayný yolcuyuz yoldaþýk
Sen yolcusun ben baç mýyým