Bir dalda uzamýþ sarmaþýk gibi
Kara bulut gibi kaþlarýn güzel
Gözlerin ufukta bir ýþýk gibi
Tel tel olmuþ senin saçlarýn güzel

Oy güzel güzel salýnýr gezer
Baðrýmý ezer ne yaman güzel

Koynundaki turunç mudur nar mýdýr
Adýn Huri midir Gülizar mýdýr
Gözlerinden akan yaðmurlar mýdýr
On beþ on altý mý yaþlarýn güzel

Oy güzel güzel salýnýr gezer
Baðrýmý ezer ne yaman güzel

Afet-i devran mý bilmem ki nesin
Bülbül avazýný andýrýr sesin
Seher yeli gibi gelir nefesin
Aþýða bahardýr kýþlarýn güzel

Oy güzel güzel salýnýr gezer
Baðrýmý ezer ne yaman güzel

Görünce derdimi artýrdýn kat kat
Can alýcý gözler sanki bir afat
Veysel’i kapýndan eyleme azat
Bana yastýk olsun döþlerin güzel

Oy güzel güzel salýnýr gezer
Baðrýmý ezer ne yaman güzel