Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
Ýyi olmaz derdlerim halim n’olacak
Hekimler derdime derman bulamaz
Bir deðil beþ deðil derd kucak kucak

El vurma yarama yaklaþma kardaþ
Derdimi söylesem tükenmez baþ baþ
Ýcimde yanýyor tütünsüz ateþ
Ceset soba gibi kalbim bir ocak

Aþýklar alemde gülmez dediler
Akar göz, yaþlarým silmez dediler
El elin derdini bilmez dediler
Kimler gelip hatýrýmý soracak

Katlan bu cefaya sabreyle gönül
Bu dunyanýn iþi hep böyle gönül
Baþýndan geçeni sen söyle gönül
Neler geldi geç oldu olacak

Veysel’in derdine bulunmaz çare
Etseler vücudun hem pare pare
Bir arzuhal sundum hakiki yare
O yar gelip yaralarým saracak