Bir küçük dünyam var içimde benim
Mihnetim ziynetim bana kafidir
Görenler dar görür geniþtir bana
Sohbetim ülfetim bana kafidir

Ýstemem dünyanýn saltanatýný
Süslü giyimini Arap atýný
Bilirsem Türklüðüm var kýymetini
Vataným milletim bana kafidir

Ýsterdim hayatta düþmanla savaþ
Milletime kurban olaydý bu baþ
Nasip deðil imiþ þehitlik kardaþ
Ýmanim niyetim bana kafidir

Dünya geniþ olsun ister dar olsun
Yeter ki kalbimde iman var olsun
Her zaman milletim bahtiyar olsun
Rütbemle mesnedim bana kafidir

Ýçimde beslerim bir büyük ordu
Çiðnesin düþmaný yükseltsin yurdu
Azmi zihniyeti Veysel’in derdi
Ýþte bu niyetim bana kafidir