Yaz bahar aylarý gelince
Kýzýlýrmak kenarýný sel alýr
Bir çift mor menevþe boynun eðince
Oðlan kýza nergis verir gül alýr

Kayseri elleri deyi gönlüm haseri
Eylesem aðlar gözler yaþarý
Çok çýkarma zülüflerin dýþarý
Yel deðer zülfünden tel alýr