Bu dünyayý kuran mimar
Ne hoþ saðlam temel atmýþ
Ýnsanlýða ibret için
Kýsým kýsým kul yaratmýþ

Kimi yaya kimi atlý
Kimi uçar çift kanatlý
Dünya þirin baldan tatlý
Eyvah balý tuza katmýþ

Kazmasý yok küreði yok
Ustasý var çýraðý yok
Gök kubbenin direði yok
Muallakta bina çatmýþ

Bu çark böyle döner durmaz
Ehli aþklar yanar durmaz
Aþk meyinden kanar durmaz
Sevgi muhabbet yaratmýþ

Hep biliriz dünya fani
Oyalýyor seni beni
Adem atadan bu yana
Nice insan gelmiþ gitmiþ

Bu dünyaya gelen gülmez
Bir yok var ki giden gelmez
Bu hikmeti kimse bilmez
Ona sýr demiþ kapatmýþ

Bu nizamý böyle kurmuþ
Kendi çekilmiþ oturmuþ
Veysel’e türlü dert vermiþ
Durmadan derman aratmýþ