Çiðdem der ki ben alayým
Yiðit baþýna belayým
Hepisinden ben alayým
Benden ala çiçek var mý (hey)
Çiðdem çiçek dolu daðlar
Yarim gurbet elde aðlar (hey)

Lale der ki be hey Tanrý!
Benim boynum neden eðri
Yardan ayrý düþtüm gayrý
Benden ala çiçek varmý
Al baharlý mavi daðlar
Yarim gurbet elde aðlar

Sümbül der ki buynum uzun
Yapraklarým dizim dizim
Beni ak gerdana dizin
Benden ala çiçek varmý
Mor sümbüllü mavi daðlar
Yarim gurbet elde aðlar

Nevruz der ki ben nazlýyým
Sarp kayalarda gizliyim
Mavi donlu gök gözlüyüm
Benden ala çiçek varmý
Çayýr çimen dolu daðlar
Yarim gurbet elde aðlar