Çökertmeden çýktým da Halil’im
Aman baþým selamet
Bitezde yalýsýna varmadan Halilim
Aman koptu kýyamet

Arkadaþým ibram çavuþ Allahýma emanet
Burasý da aspat deðil Halilim
Aman Bitez Yalýsý
Ciðerime ateþ saldý
Telli kurþun yarasý

Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydý
Ýpekli mendilimi de Halil’im
Yavrum rüzgârlar aldý

Benimde nazlý Gülsümü mü
Çerkez kaymakam aldý