Daðlar seni delik delik
Delerim-2
Halbur alýp topraðýný
Elerim aman aman-2
Sen bir koyun olda,bende
Bir kuzu-.2
Sen döndükçe ardýn sýra
Melerim aman aman
Daðlar senin ne karanlýk
Ardýn var-2
Lale,sümbül boynun eðmiþ
Derdin var aman aman-2
El alemin vataný var
Yurdu var -2
Benim yurtsuz kalýþýma
Ne deyim aman aman-2