Ah dedim dilber didelerin ýslanmýþ
Ah dedi çok aðladým sel yaresidir
Ah dedim dilber yanaklarýn diþlenmiþ
Ah dedi zülfün deðdi tel yaresidir (ey)

Ah dedim dilber yanaklarýn al olmuþ
Ah dedi bugün bana baþka hal olmuþ
Ah dedim dilber yanaklarýn gül olmuþ
Ah dedi çiçek soktu gül yaresidir (ey)

Ah dedim Emrah aklým baþýmdan aldýn
Ah dedi bu cihanda beni mi buldun
Ah dedim dilber niçin sarardýn soldun
Ah dedi çekticeðim dil yaresidir