Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereyi düz olur gider
Irakipler geldi girdi araya
Korkarým yar benden yoz olur gider

Ilgýt ýlgýt yeller eser seherde
Yar beni düþürdü onulmaz derde
Yar ile buluþsak bir tenha yerde
Duyar düþmanlarým söz olur gider

Pervane ateþten sakýnmaz caný
Uðruna koymuþum baþý bedeni
Doldur tüfengini hedef al beni
Yaram doksan dokuz yüz olur gider

Veysel der çýkayým bir yüce daða
Aðaçlar bezenmiþ yeþil yapraða
Bir gün olur tenim düþer topraða
Karýþýr topraða toz olur gider