Dersini almýþta ediyor ezber..2
Sürmeli gözleri sürmeyi neyler aman aman
Ben yaralandým aman.

Bu dert beni iflah etmez del eyler.2
Benim dert çekmeye dermaným mý var aman aman
Ben yaralandým aman

Kaþý çiðmelenmiþ kirpik üstüne,.2
Havada bulutun yaðmasý gibi aman aman
Ben yaralandým aman.

Çið düþmüþte gül sineler ýslanmýþ2
Yaðmurun güllere yaðmasý gibi aman aman
Ben yaralandým aman

Yozgatý sel almýþ sorgunu duman2
Sýtkýnan seviyom vallahi inan aman aman
Ben yaralandým aman

Ölüpte mezara girdiðim zaman.2
Ben susayým kemiklerim sýzlasýnaman aman
Ben yaralandým aman.